Ons winkelcentrum is geheel overdekt en beschikt over 2 uur gratis parkeergelegenheid!

Ons winkelcentrum is overdekt en er is 2 uur gratis parkeergelegenheid!
 

Informatie

 
 
 

Huisregels

Voor het winkelcentrum "de Savornin Lohmanplein" en de daarbij behorende trottoirs, parkeergarage, parkeerdak, trappenhuizen, kelders en liftkokers, gelden de volgende regels:

 1. Groepsvorming van meer dan 5 personen is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om met meer dan 4 personen de winkels te betreden.
 3. Honden, welke overlast veroorzaken, zijn niet toegestaan.
 4. Roken / blowen is niet toegestaan.
 5. Meenemen van drank- of etenswaren in winkels is niet toegestaan.
 6. Fietsen, brommen, steppen of skateboarden is niet toegestaan.
 7. Afval moet in daarvoor bestemde bakken.
 8. Bedelen, schreeuwen, luide muziek, gezang etc. is niet toegestaan.
 9. Alcohol gebruiken is niet toegestaan, behalve op de terrassen van Brasserie Mondriaan en Giorgio.
 10. Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan op het terrein van het winkelcentrum reclame te maken, goederen te koop aan te bieden, proefartikelen aan te bieden etc.
 11. Op het terrein van het winkelcentrum is het zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan muziek te maken.
 12. Het is niet toegestaan zich op te houden in de liften, trappenhuizen, parkeerdak en parkeergarage.
 13. Het parkeerdak en parkeergarage zijn uitsluitend toegankelijk voor hen, die daar hun auto hebben geparkeerd.
 14. Het is verboden zich in het winkelcentrum te bevinden, als het winkelcentrum gesloten is.

Van strafbare feiten zoals vernieling, diefstal, bedreiging, geweld etc. wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. Bij overtreding van de hierboven genoemde feiten kan door het bestuur van het winkelcentrum een winkelcentrum verbod worden opgelegd tot maximaal 24 maanden. Iedere ondernemer of zijn vervanger in het winkelcentrum is bevoegd, bezoekers van het winkelcentrum te attenderen op onjuist gedrag en maatregelen te nemen. Deze maatregelen dienen onverwijld opgevolgd te worden.

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering dd. 10 september 2007.