Ons winkelcentrum is geheel overdekt en beschikt over 2 uur gratis parkeergelegenheid!

Ons winkelcentrum is overdekt en er is 2 uur gratis parkeergelegenheid!
 

Informatie

 
 
 


Nostalgie

31-05-2017

Geschiedenis van De Savornin Lohmanplein (2)

Het 'Hoefijzer' is het halfrond afgeplatte stuk grasland dat recht tegenover het huidige winkelcentrum op het De Savornin Lohmanplein, aan de westelijke zijde van de Laan van Meerdervoort is gelegen. Enkele weken na de afloop van de oorlog, op 21 mei 1945, vond op het Hoefijzer een gedenkwaardige gebeurtenis plaats: Z.K.H. Prins Bernard nam op die regenachtige dag in het gezelschap van een aantal hoge geallieerde officieren de overwinningsparade af waaraan tientallen muziekkorpsen, honderden tanks en duizenden militairen meewerkten.

In tegenstelling tot al deze aandacht vormt de omgeving van het Hoefijzer in onze jaren een betrekkelijk verlaten gebied. Het rerrein van het huidige winkelcentrum bestaat dan nog slechts uit een ongeëffend stuk grasland, waarachter volkstuintjes. Temidden van dit alles staat aan de rand van de stoep een soort verbouwde caravan van waaruit een zekere meneer van Dalen patat mét en zónder verkoopt. Als dan het winkelcentrum gebouwd moet worden pakt hij zijn kar op en verhuist doodleuk naar de overkant, naar het Hoefijzer dus. Het huidige Hapsnap is de jongste telg uit een geslacht snackbarhouders waarvan de wortels vijftig jaar (inmiddels ruim 60 jaar P.K.) terug bij van Dalen liggen. (Tekst uit: HET BESTE WESTEN van Henk Lemckert).

Om een indruk te geven wat voor feestvreugde er direct na de bevrijding heerste onder de Vruchtenbuurters citeren we uit HET WILDE WESTEN van J.M. Knaud (1927-1999).

  "Urenlang staan de toeschouwers, de Vruchtenbuurters, en worden niet moe hun kelen schor te schreeuwen en te juichen. Mensen lachen en huilen. Dit is werkelijk DE BEVRIJDING, na die vreemde voorbije weken. Ook de militairen zijn onder de indruk. Zó zijn ze nergens verwelkomd. Dit gebied moet wel heel benarde tijden hebben doorgemaakt. Op het de Savornin Lohmanplein wordt de parade afgenomen door Z.K.H. Prins Bernard en hoge geallieerde officieren. Het uitbreken van een dans- en feestepidemie laat niet lang op zich wachten. En we dansen de lambeth walk, de hokey pokey: we jitterbuggen en foxtrotten tot we niet meer kunnen. We kunnen niet anders. We moeten jaren inhalen. En we feesten nog zeker een maand lang, de Vruchtenbuurtse meisjes met hun Schotse, Canadese of Engelse vrinden. En dan, als we zijn uitgeraasd, dan komen we tot bezinning. Er is werk aan de winkel. We moeten gaan puinruimen...."

 

03-04-2017

Geschiedenis van De Savornin Lohmanplein (1)

Al in 1927 werd in het stadsuitbreidingsplan 's-Gravenhage-West een verbinding van dit stadsdeel met het Westduinpark en de zee opgenomen. Vanwege een gefragmenteerde (in stukken verdeelde) aanleg tussen 1931-1956 kreeg dit deel van de uitbreiding niet de gewenste uitstraling die in 1931 door architect Willem Kromhout was aangegeven. Wel werd er in de middenstrook van deze as in 1955, tot ongenoegen van de buurtbewoners, een garage gebouwd. (Trompgarage).
Het plan was goed maar het resultaat minder... Het duurt tot 1986, alvorens de Spaanse architect Ricardo Bofill een verzoek van de gemeente Den Haag ontvangt om een stedenbouwkundige studie te verrichten naar mogelijke bebouwing van het De Savornin Lohmanplein en een gedeelte van De Savornin Lohmanlaan. Samen met Peter Hodgkinson maakt Bofill vervolgens een spectaculair plan om een 1500 meter lange bebouwde as vanaf het winkelcentrum, over De Savornin Lohmanlaan, recht naar zee te trekken. Hodgkinson (hoofdontwerper van Bofill's Taller de Arquitectura in Barcelona) ontwerpt dan 3 varianten voor dit plan.
In het kielzog van deze befaamde architecten krijgen 4 jonge en talentvolle, uit de Haagse regio afkomstige architecten, de kans om deze plannen verder uit te werken. Tijdens een workshop in 1987, gehouden op Taller in Barcelona maken de talenten Vera Yanovschtchinsky, Peter Drijver, Hans Kuiper en Ton Voets, diverse varianten op de bestaande, krachtige structuren. Maar helaas, evenals het thema zelf blijkt het plan voor de gemeente Den Haag, tot nu toe, niet realiseerbaar.

 

31-03-2017

 

Geschiedenis De Savornin Lohmanplein

Vanaf maandag 3 april starten we met een terugkerend artikel over het verleden van ons winkelcentrum. Het De Savornin Lohmanplein na de oorlog, de start van de bouw in 1969, Bar De Baron, de espressobar Le Progrès, juwelier van Maarseveen, kapper Willem Dijkhuizen, de platenzaak van Krenning, Gianni, kaasboer Waayer en nog veel meer! O.a. het Haags Gemeentearchief en de Loosduinse Krant zijn geraadpleegd, met drie betrokken personen, Herman Jansen, Ruud Mondriaan en Henk (de masseur) Bollebakker van gedachten gewisseld en fantastische herinneringen opgehaald...

 

22-03-2017

Het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein kent een rijke historie. Winkels verdwenen waar nieuwe winkels verschenen. Minder leuke gebeurtenissen, zoals de felle brand in 1995, maar ook veel leuke gebeurtenissen. Zowel op deze plaats als op onze Facebookpagina duiken we samen met 3 iconen van het eerste uur, ieder in het bezit van een dijk aan ervaring en affiniteit met ons winkelcentrum, vanaf maandag 3 april terug in het verleden. Ruim 70 jaar 'De Savornin Lohmanplein' vol sentiment en leuke anekdotes..!Terug naar homepage